24 HORES D'ATLETISME DE CORREDORS.CAT
16 i 17  de desembre de 2017
Classificació de les 24 hores per EQUIPS DE 3 A 6 MEMBRES
Rank dorsal Laps - No of Laps Distance Partial last lap Total distance Nom de l'equip
1 302 805 322,000 0,376 322,376 Runnair
2 305 759 303,600 0,300 303,900 Club Atletisme Parets
3 304 729 291,600 0,340 291,940 Camí De Cavalls 360º
4 303 639 255,600 0,036 255,636 Ipsi Runners Bous
5 301 492 196,800 0,000 196,800 Lós Jubilad@s