tit-organitzadors

Les 24 hores d’ultrafons en pista de Barcelona, estan organitzades per l’Associació esportiva CoRReDoRS.CaT, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

La Comissió organitzadora està formada (en ordre alfabètic) per:

Andreu Arroyo
Josep Bernaus
Belén Calderón
Jaume Comaposada
Sergio López
Jordi Monge
Dani Pons
Mariona Soler
Jordi Torrente